Przepisy - karty-kredytowe-porownanie

Larty kredytowe porównanie

pozyczki-kredyty.org


Karty kredytowe porównanie

Co roku sporządzany jest przez niezależne firmy finansowe ranking kart kredytowych. Ma on na celu zapoznanie klienta z ofertą kart kredytowych poszczególnych banków. Porównanie kart kredytowych, które znajdziemy w Internecie jest dość precyzyjne i bez problemu możemy się nim sugerować.

Czym jest kredyt?

Sprzedaż na kredyt nie jest zjawiskiem nowym a zrodziła go zachodnia tradycja zaufania do klienta, powiązana ze stałą konkurencją. Początkowo każdy przedsiębiorca notował zakup na kredyt w specjalnym zeszycie. W tej sytuacji występowały dwie strony: klient i kredytodawca. Klient mógł korzystać z kredytu jedynie w sklepach, gdzie był dobrze znany i gdzie darzono go zaufaniem. Mógł zatem korzystać z kredytu jedynie w ograniczonej ilości placówek. Dlatego pojawienie się kart kredytowych rozwiązało ten problem. Powstał nowy trójstronny układ: kredytodawca (najczęściej bank, wydawca karty kredytowej) - sprzedawca (akceptant) - klient (posiadacz karty). Sprzedawca w tym układzie nie bierze na siebie odpowiedzialności z tytułu ryzyka związanego z niewypłacalnością klienta, a klient nie musi regulować swych zobowiązań w różnych miejscach. Kredytodawca zaczął czerpać korzyści w postaci odsetek od udzielonego kredytu.

Na czym polega transakcja kartą kredytową?

W ramach produktu karty kredytowej przyznaje się klientowi kredyt odnawialny o niezabezpieczonym limicie. W momencie dokonania transakcji klient nie musi posiadać środków na rachunku, ponieważ może zadłużyć się do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Karta tego typu funkcjonuje więc na zasadzie „pay later”, umożliwiając spłatę należności w późniejszym okresie. Termin spłaty wynosi najczęściej 2 miesiące od daty otrzymania wyciągu o transakcjach dokonanych w ubiegłym okresie rozliczeniowym. Jeśli zadłużenie dokonane w danym okresie rozliczeniowym jest spłacane terminowo, to kredyt jest nieoprocentowany. Część zadłużenia w przypadku dokonywania regularnych spłat może być odłożona. W stosunku do tej części nalicza się już odsetki, najczęściej w wysokości dwu-, trzy krotnego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych. Bank adresuje karty tego rodzaju do klientów o wysokich dochodach.


Lista tematów: